२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

By-Dilsing Menyangbo

 

SIWA

हाङ्वान्छाहाङ को जेठा छोरा पतवा रायका दुइवटी रानी हरु थिए । जेठि पटिको जेठा छोरा युवानहाङ र कान्छा पारीहाङ थिए। परीहाङ र कान्छी रानी ''तेनमाता पगरी'' पटिको छोरा हाङ्पोता छुट्टीएर सिवा खोला तिर गई बसे पछी उनी हरु का सनतती सिवा मेन्याङ्बो भई कहलाए भन्ने हाम्रो बशाको लेख मा लेखिएको देखिन्छ।

 

स्रोत
थिन्दोलुङ खोक्याहाङ वंशावलि-२०५९ बाट

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

MRS SARMILA SIWA LIMBU (KANDANGWA)

(Thindolung Khokyahang)

High Wycombe, UK

DOB:1977
Taplejung, Thechambu, Khalte
Father: Dipak Siwa
Mother: Sanchamaya
G/ Father:Dharmadhoj Siwa
Home:01494562666

Visited

India,Hong Kong,Malaysia,Brunei,UK

Families

Hasband: Mr Tara kmr Kandangwa

Son: Mtr Rabinson Kandangwa

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 Family Picture

 Husband Mr Tara kmr Kandangwa N Mrs Sarmila Siwa, Last Menyangbo Bhet Ghat Party-2010