२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

                                                                                                                   e/dilsing

 
 
 

 

 

 

स्पष्ट अक्षरहरु वुझ्नु भएन भने अक्षरहरु माथि पुन क्लिक गर्नुहोस् तव स्पष्ट देखिनेछ

 

kirat_barnamala          

                                     

http://www.limbulibrary.com.np/pdf/ImansingGrammar.PDF

 

 

 limbu_food.pdf

 

                         BASIC SPEAKING LIMBU LANGUAGE

By Hamma Ejam

 27 December 2009 at 08:56

 • आङ्गा आमिङ काङ्सोर = मेरो नाम काङ्सोर हो ।
  खेने केमिङ थे बे ? = तिम्रो नाम के हो?
  खुने कुमिङ थे बे ? = उस्को नाम के हो ।
  खुने कुमिङ लाल्सोर रो । = उस्को नाम लाल्सोर हो ।
  पानथुम (कुराकानी):-

  खेने केहीम आत्तिबे ? = तपाईंको घर कता हो ?
  आहिम आठराइ ,तेरह्थुम रो = मेरो घर आठराइ ,तेरह्थुम हो।
  खेने केसङ थे बे? = तपाईंको थर के हो?
  आङगा आसङ फोम्बो रो = मेरो थर फोम्बो हो।
  आल्ल सेन्दिरो = अब छुटौ है ।
  ओकनु, सेन्दिना । = हुन्छ नि छुटौ न।
  खेने युङे आङगा पेगाङ्लो = तिमी बस म हिंडे है।
  ल ल तान्दिक तुम्सिरो = ल ल भोली (हामी दुई) भेटौ है।
  ल ल तान्दिक तुम्मिरो = ल ल भोली (हामी) भेटौँला।

  शब्दार्थहरु :-

  आङगा = म
  आनी = हामी
  हेने/खेने = तिमी,तपाई
  हुने/खुने = उ
  हेन/खेन = त्यो

  आन्छी,आन्छिगे = हामी दुई
  हेन्छी/खेन्छी = तिमी, तपाईं दुई
  हुन्छी/खुन्छी = उनी दुई
  हेन्छी/खेन्छी = ति दुई ,तिनी दुई

  आनिगे = हामीहरु
  हेनी/खेनी = तिमीहरु, तपाईंहरु
  हुनी/खुनी = उनिहरु
  कन्हा = यिनिहरु
  हेन्हा/खेन्हा = तिनिहरु

  शब्दार्थहरु :-

  मिङ = नाम हिम = घर
  सङ =थर आत्ति/आत्तो = कता, कहा
  सेन्दी = छुटौ ओकनु = हुन्छ नि
  तान्दिक =भोलि तुम्सी = भेटौ ( हामि दुई )
  तुमी = भेटौ (हामि) पेगाङ्लो = गए है (म)


  लिम्बु भाषामा नामको अगाडी ''आ'' लगाउदा ''मेरो'' भन्ने हुन्छ, ''के'' लगाउदा ''तिम्रो'' हुन्छ अनि ''कु'' लगाउदा ''उसको'' भन्ने बुझिन्छ !

  आमिङ = मेरो नाम
  केमिङ = तिम्रो नाम
  कुमिङ = उसको नाम

  आहिम = मेरो घर
  केहीम = तिम्रो घर
  कुहीम = उसको घर

  मिङ = नाम
  हिम = घर
  सङ =थर
  आत्ति/आत्तो = कता, कहा
  सेन्दी = छुटौ
  ओकनु = हुन्छ नि
  तान्दिक =भोलि
  तुम्सी = भेटौ ( हामि दुई )
  तुमी = भेटौ (हामि)
  पेगाङ्लो = गए है

 • A सेवारो आलुङे !
  B सेवारो । आत्तो केधासिङ्बे ? ( कता हिड्यौ नि ? )
  A निसाम हिम पेक्का ल आ बा । (स्कूल जाउ भनेको ? )
  B हेक्याङ , निसाम हिम थ्याङ के बेक पा बे ? ( अनी किन स्कूल जान लागेको )
  A साप्ला निच्छे पेक्काबा । ( (किताब) पढ्न जाने )
  A कप्मु निसाम हिम आत्तो नि ने ग ? (यहाँ स्कूल कता पो छ ?)
  B ना बरबोटे कान्छा रे कुहिम्ले कुदगाङ् ने । ( पर बरबोटे कान्छाको घर अगाडि छ )
  B आल्ल पेक्मा केसुक्तुई , केन्छूक्तुन्नी ? ( अब जान सक्छौ कि सक्तैनौ ?)
  A आल्ल पेक्मा सुक्तुङइया । ( अब जान सक्छु होला कि )
  A खेने युङे आङ्गा पेक्का रो । ( तिमी बस म हिंडे है )
  B ल ल याम्मो तुम्सिरो । ( ल ल फेरी भेटौ है )

  Meaning:-

  थासिङमा = कतै हिंड्नु (यात्रामा ), बाटो लाग्नु
  केधासिङ = हिड्यौ (जान लाग्नु )
  पेक्मा = जानु
  के बेक्पा = (तिमी) जाने
  निसाम हिम = स्कूल
  कप्मो/ कप्मु = यहाँ ,
  ना = पर
  साप्ला = किताब , कागज
  निप्मा = पढ्नु, गन्नु
  निच्छे = पढ्नलाई
  तगाङ् = अगाडि, सामुन्ने, अघिल्तिर
  कुदगाङ्= उस्को/ त्यस्को अगाडि
  ने = छ
  ने ग = छ त
  सुकमा = सकनु, सामर्थ हुनु, सक्षम हुनु
  के सुकतुई = (तिमी) सकछौ के
  केन्छुकतुन्नी = (तिमी) सत्तैनौ (होला कि )
  सुकतुङ = (म ) सकछु
  ई = जिज्ञासा वा आश्चार्यको भाव ब्यक्त गर्न आउने शब्द 'की' 'नी' 'है' आदी
  ईया = कि है
  सुकतुङईया = सक्छु होला कि
  याम्मो , याम्मु = फेरी