२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

                                                      Admn-Dilsing Menyangbo

 
 
 
 
 
 
 

  माथि क्लिक गर्नुहोस

 

 

 

Bansawali collection form 

Please fill out your details below

 

 If known

 

 

 

If known

 

 

 

 


    

 

 

     

 

 

                          

 

     

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


  

Son and/or Daughter

Please fill in your son and/or daughter's details below.