२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

By _ Dilsing

FAKLECHUWA

 
राजा एरोहाङ थिन्दोलुङ युहाङ्केप का तिन भाई छोरा हरु मध्ये कान्छा छोरा हुन। बिजयपुरका महाराजा बिजयनाराण सेन ले जेठा थिन्दोलुङ लाहाङ लाई थेचम्बु, माइला थिन्दोलुङ नामहाङ लाई आठराइ र कान्छा थिन्दोलुङ एरोहाङ लाई हाल धनकुटा चौबिसे को राजा बनाइ पठाएँ र उनी पछी फक्लेच्छुवा मा परीणत भएको र हाल उनको सनततीहरु मावारोङमा बसोबास गर्दै छन भनी बशाको ईतिहास ले भनी रहेको छ। साथै श्री लाख बा मेन्याङ्बो ज्यु को पर्तकक्ष्य कुरा बाट सुन्न पाईन्छ।
 
स्रोत
थिन्दोलुङ खोक्याहाङ वंशावलि-२०५९ बाट
 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

PURNA FAKLECHWA (THINDOLUNG KHOKYAHANG)

DOB :- 1966

POB :- Budhi Morang-2, Dhankuta.

Father :- Bal Bahadur Faklechwa

Mother :- Prithimaya Faklechwa (Sukhkhim)

G/Father :- Dhanpoti Faklechwa

Service/Involvement

 17 Yes in British Armed Force.

KYC Area Rep-2004-2010.

Yalamber Cup Exacutive member Treasurer-2009

Visited

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Fiji, Canada, Afganistan, Iraq, Kuwait, UK, Swizarland, Farce, German, Holand, Belgium, India, Beliz, USA, Baharain, Itali, Cypras,  

Families

Wife-Mrs- Kesu Faklechwa (Iwa)

One son and One Daughter.

Nepal address

Jupitar Tole, Lalitpur, Nepal