२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै स

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

                                         MWOUK Donation Contribute.

 -मेन्याङ्बो कल्याणकारी संघयुकेको चन्दा सहयोगहरु-

 

Click name below to open the donors name roll  

 Late Mrs Pyarimaya Menyangbo Maden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Click name below to open the donors name roll   

मिती १९ नोभेम्बर २०१२ सोमबारको दिन हाम्रा मेकसंयुकेको सदस्य श्री भुपाल मेन्याङ्बो ज्युको स्वर्गिय श्रीमती श्रीमती ईन्द्रवती मेन्याङ्बोको नाममा मेकसंयुकेले उठाएको सहयोग रकम मेकसंयुके सचिव दिलसिङ मेन्याङ्बोको घरमा मेकसंयुके कोषाधक्ष श्री चतुरमान मेन्याङ्बो सहित हस्तान्तरण गरीएको छ।

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Click name below to open the donors name roll    

मेन्याङ्बो कल्याणकारी संघयुकेको दाजुभाईहरुको सहयोगमा एलसिडी कम्पुटर मेन्याङ्बो कल्याणकारी संघ केन्द्र अफिस भित्र राखिएको झलक। 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मेन्याङ्बो कल्याणकारी संघयुकेको सहयोगमा निर्माण गरिएको मेन्याङ्बो कल्याणकारी संघ केन्द्र

अफिस धरान, बाझोगरा, नेपाल.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

With her Parent 

Click name below to open the donors name roll     

Late Miss Numa Menyangbo, Germany 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Click name below to open the donors name roll

Late Mrs  Daulati Menyangbo Thebe