२००९ देखी मेन्याङबो कल्याणकारी संघ युकेको स्थापना भएको हो साथै यो वेव पेज पनि उक्त वर्ष देखिनै सï

वंशजको एकता नै समाजको वलियो शक्ति हो |

Photo Gallery
Sign In or Register to add photos

jyoti's photo
jyoti's family
mr prem menyangbo
Bhitare Jetha ( Bhaktaser)
Photos- 2011
Mr Rajesh Menyangbo
Mrs Kamala Menyangbo
Purna Menyangbo
Family picture
nk menyangbo
Nar Menyangbo Picture
Joseph Menyangbo
Premraj Menyangbo
Jit Menyangbo
Bhim Menyangbo
Bimala Menyangbo
Man Menyangbo 50
Man bdr Menyangbo
Old & New Picture
Dilsing photos
Tej Menyangbo
 
1 - 31 of 31 Albums